เว็บไซต์ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
ปรับขนาดตัวอักษร
A+ | A- | Reset
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง และพื้นที่รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ (vision)
หน้าที่การงาน
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด
ศูนย์ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภ.๑
เกี่ยวกับตำรวจภูธรภาค 1
เว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค 1
ภ.จว.สมุทรปราการ
ภ.จว.นนทบุรี
ภ.จว.ปทุมธานี
ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
ภ.จว.อ่างทอง
ภ.จว.สิงห์บุรี
ภ.จว.ชัยนาท
ภ.จว.สระบุรี
ภ.จว.ลพบุรี
ศสส.ภ.1
ภาพโรงพักในอดีต
มุมนักสืบ
ประกาศคนหาย
ทะเบียนรถยนต์
คำพิพากษาศาลฎีกา
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
ราชกิจจานุเบกษา
พจนานุกรม
หนังสือพิมพ์

32027.jpg - 4.06 Kb
31947.jpg - 3.67 Kb
4.gif - 5.19 Kb
1.gif - 4.66 Kb
2.gif - 3.76 Kb
3.gif - 4.90 Kb
30704.jpg - 4.36 Kb

หน้าหลัก arrow ที่ตั้ง และพื้นที่รับผิดชอบ
ข้าราชการในสังกัด ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 PDF พิมพ์ ส่งเมล
 ฝ่ายอำนวยการ 6 (งบประมาณและการเงิน)
6TH SUB-DIVISION (BUDGET & FINANCE)
                      

พ.ต.อ.พีรพันธุ์  จันทร์เทียน
ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1
โทร : 0-2537-0408
08-1850-3993
 
พ.ต.ท.หญิง พเยาว์ อัมพรจินดารัตน์
รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1
โทร. : 08-3715-6827
 0-2936-2189 (282)
             

พ.ต.ท.อมร  กัณฐวิจิตร
รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1
โทร : 0-2537-0409
08-1801-7808
 
พ.ต.ท.หญิง วารุณี  สืบยุบล
สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1
โทร. : 08-3710-7957
   0-2537-8612 (273)

       
 พ.ต.ท.เทอญชาติ เจริญสุข
 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ
  โทร. : 08-5422-8485 
0-2537-8562 (277)             

       


พ.ต.ต.หญิง สุขฤทัย แจ้งประยูร
สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1
โทร. : 08-9883-9097
      0-2537-8612 (274)

    พ.ต.ต.หัตถพร ทองคำ
    สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1
  โทร : 08-6747-6992
    0-2936-2189 (282)
                                             

 

         
 ร.ต.อ.หญิง กุลชญา  ฤทธิเรืองเดช
   รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1
 ปฏิบัติราชการ สง.ผบก.อก.ภ.1
 โทร. 0-2537-8578  (248)

         
     ร.ต.ต.หญิงละออง วิระบริรักษ์
       รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1
     โทร :  0-2537-8612 (274)

             
   ร.ต.ต.สันทัด ผายชำนาญ
  
รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1
โทร : 08-6627-7356
    0-25378562 (282)
   

 
    

หากข้อมูลของท่านคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือ มีความประสงค์ให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว โปรดติดต่อ
พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ธนโชตเกษมสิทธิ์ รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.1 โทร : 08-6565-4477  
หรือ  ร.ต.ท.หญิงสุชาดา รุ่งรัตนพงษ์พร รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.1  โทร : 0-2537-8578 (218) 

ข้อมูลอัตรากำลังพลจาก งานกำลังพล ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

< ก่อนหน้า   ถัดไป >